สารเร่งตะกอนบ่อดิน

สารตกตะกอนแบบเฉียบพลันเป็นผงเร่งการตกตะกอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีคุณสมบัติเมื่อผสมลงในน้ำแล้วจะกระจายตัว สร้างประจุจับตะกอนขนาดเล็กที่ฟุ้งกระจายให้มีขนาดและน้ำหนักมากขึ้น แล้วจมตัวตกตะกอนลงอย่างรวดเร็วไม่เกิน 1-3 นาที ใช้ง่าย รวดเร็ว เพียงคุณใส่ผงตกตะกอน ลงไปในน้ำที่ต้องการบำบัดเพียงไม่กี่นาที น้ำที่ขุ่นหรือมีสารแขวนลอยจะตกตะกอนและสามารถนำน้ำกลับมาใสใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

สารสกัดธรรมชาติจากยางไม้ ช่วยจับตะกอนทั้งสารอินทรีย์และตะกอนแขวนลอย ให้จมลงก้นบ่อ ช่วยลดน้ำหนืดของน้ำทำให้น้ำใส ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน สินค้าได้มาตรฐาน

มีให้เลือก 2 ขนาด