ยากักโรคปลาคราฟ

 

การกักโรคปลาใหม่นั้นสำคัญอย่างแรกที่ผู้เลี้ยงมือใหม่ต้องให้ความสำคัญถ้าไม่อยากมานั่งปวดหัว เมื่อซื้อปลาคราฟตัวใหม่จะต้องมีการพักกักโรคโดยต้องอยู่ในบ่อกักโรค เพื่อไม่ให้ไปติดปลาในบ่อสำหรับปลาคราฟก่อนนำปลาลงบ่อเลี้ยงหลัก (ใช้เวลากัก ประมาณ 1 เดือน)ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เห็บปลา ปลิงใส เห็บระฆัง ปรสิต หนอนสมอคอลัมน์ย่อหน้าสามารถใช้ร่วมกับเกลือได้ ในอัตราส่วน 300 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตรสั่งซื้อยากักโรคปลาคราฟ

 

 

ยากักโรคปลาคราฟ อัตราส่วน 0.5 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร (ประมาณครึ่งช้อนไอศกรีม)

ครวใส่ยา ในวันที่ 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

ให้อาหารปลาเล็กน้อยตอนเช้าวันที่ 4, 8,12, 16, 20, 24, 28 จากนั้นตอนเย็นเปลี่ยนน้ำใหม่ 20%

ยากักโรคปลาคราฟ BOTEX

➡ สำหรับปลาคราฟก่อนนำปลาลงบ่อเลี้ยงหลัก (ใช้เวลากัก ประมาณ 1 เดือน)

➡ ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เห็บปลา ปลิงใส เห็บระฆัง ปรสิต หนอนสมอ

➡ สามารถใช้ร่วมกับเกลือได้ ในอัตราส่วน 300 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร

 

 

เลือกสินค้าที่ต้องการ

ยากักโรคปลาคราฟ
การกักโรคปลาใหม่นั้นสำคัญอย่างแรกที่ผู้เลี้ยงมือใหม่ต้องให้ความสำคัญถ้าไม่อยากมานั่งปวดหัว เมื่อซื้อปลาคราฟตัวใหม่จะต้องมีการพักกักโรคโดยต้องอยู่ในบ่อกักโรค เพื่อไม่ให้ไปติดปลาในบ่อสำหรับปลาคราฟก่อนนำปลาลงบ่อเลี้ยงหลัก (ใช้เวลากัก ประมาณ 1 เดือน)ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เห็บปลา ปลิงใส เห็บระฆัง ปรสิต หนอนสมอคอลัมน์ย่อหน้าสามารถใช้ร่วมกับเกลือได้ ในอัตราส่วน 300 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตรสั่งซื้อยากักโรคปลาคราฟ